Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (ISO 9001:2015)

Ön Tanıtım

Bu kurs, Kalite Yönetim sistemleri konusunda olmakla birlikte diğer tüm yönetim sistemlerinin daha iyi anlaşılması içinde temel bir kurstur. denetim yapmak isteyen, denetçi gözüyle değerlendirme yapmak isteyenler için uygundur. Birinci, İkinci ve Üçüncü taraf denetçilerin hepsi için gerekli bilgi ve beceri kriterlerini içerir

Kimler katılmalı ?

Bu kurs yönetim sistemleri ve denetimler açısından temel kurslardan birisidir. Özellikle kalite yönetim sistemi denetimi yapmak isteyen herkes için uygundur. İster birinci taraf, ister ikinci taraf, isterse üçüncü taraf denetim yapacak kişiler katılımlarından fayda sağlayacaktır. Kalite yönetim sistemini başka bir perspektif ile anlamak isteyen herkes bu eğitimden fayda sağlayacaktır

Kurs Programı

o Kalite yönetimi ve denetimlerde kullanılan terim ve terminoloji
o Kalite yönetimi
o PUKİ
o KYS dokümante bilgi
o Denetim Tipleri
o KYS Proseslerinin denetlenmesi
o Akreditasyon ve Belgelendirme
o Akreditasyonun faydaarı
o Denetimlerde rolü olanlar ve sorumlulukları
o Denetçi özellikleri
o Denetinleme prosesi
o Denetim kapsamı ve denetim hedefleri
o Denetim süresi
o Denetçi seçimi ve denetim ekibi oluşturma
o Denetim tipleri
o Müşteri ve diğer şartları denetleme
o Dış kaynaklı prosesleri denetleme
o Aşama 1 denetimleri
o Denetim planlama
o Soru listesi hazırlama
o Açılış Toplantısı
o Denetim görüşmesi yapma
o Aşama 2 denetimleri
o Uygunsuzluk belirleme
o Denetim gözden geçirme
o Kapanış toplantısı
o Uygunsuzluk kaydetme ve raporlama
o Denetim raporlama
o Takip denetimleri ve düzeltici faaliyetler

Kursa katılma şartları ?

Bu kursa gelmeden önce aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız durumunda en çok faydayı sağlayacaktır;
a) Aşağıdaki kalite yönetim prensip ve konularında bilgi :
• Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir (PUKİ) Döngüsü.
• Kalite yönetimi ve müşteri tatmini arasındaki ilişki.
• ISO 9000 de verildiği şekli ile genellikle kullanılan kalite yönetim terimleri ve tanımları ile birlikte 7 Kalite prensibi.
• Kalite yönetiminde kullanılan proses yaklaşımı.
• Proses tabanlı kalite yönetim sistem modeli ile, ISO 9001 standardının yapısı ve içeriği.
b) ISO 9001 şartları hakkında bilgi, bu bilgi IRCA onaylı veya eşdeğeri bir KYS temel kursuna katılarak temin edilebilir.

Kurs Onayı?

Bu kurs CQI ve IRCA tarafından onaylanmıştır. Onay No:18038

Kurs Sunumu?

Bu kurs hem sınıf ortamında hem de sanal sınıf (virtual classroom) ortamında sunulabilmektedir. Sanal sınıf ortamında sunulan kursun sınavı için fiziki katılım gerekmektedir.