İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (ISO 45001:2018)

Ön Tanıtım

Bu kurs, OHSAS 18001 standardından sonra yeni yayınlanan ISO 45001:2018 standardı doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri konusunda denetim yapmak isteyen, denetçi gözüyle değerlendirme yapmak isteyenler için uygundur. Birinci, İkinci ve Üçüncü taraf denetçilerin hepsi için gerekli bilgi ve beceri kriterlerini içerir

Kimler katılmalı ?

Bu kursa özellikle iş sağlığı ve güvenliği güvenliği yönetim sistemi denetimi yapmak isteyen herkes için uygundur. İster birinci taraf, ister ikinci taraf, isterse üçüncü taraf denetim yapacak kişiler katılımlarından fayda sağlayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini başka bir perspektif ile anlamak isteyen herkes bu eğitimden fayda sağlayacaktır

Kurs Programı

* Terimler & Tanımlar
* Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Amaç ve Faydaları
* PUKİ & Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi
* Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi Prosesleri ve Aralarında İlişki
* İSGYS Dokümante Bilgi
* Denetim Tipleri & Denetçiler
* Akreditasyon, Belgelendirme & Faydaları
* İSG Yasal Uygunluk VS. Denetçiler
* Denetimlerde İnsanlar ve Sorumluluklar
* Denetçi Karakteristikleri
* Denetim Tipleri
* Denetim Prosesi
* Kapsam, Hedefler & Kriter Belirleme
* Denetim Süresi
* Denetim Kaynak İhtiyacı
* Aşama 1 Hazırlık
* Aşama 1
* Sağlık ve Güvenlik Sistem Denetimi planlama
* Soru Listesi Hazırlama
* Denetim Aşamaları & Açılış Toplantısı
* İSG Yönetim Sistemi Denetlenmesi
* Aşama 2 Denetimi – Canlı Rol Oynama
* Uygunsuzluk Belirleme
* Denetim Gözden Geçirme
* Uygunsuzluk Kaydı ve Raporlama
* Denetim Raporlama
* Kapanış Toplantısı
* Takip Denetimleri & Düzeltici Faaliyetler
* CQI ve IRCA Rolü, Kurs Gözden Geçirme, Sınav Bilgilendirme ve Bitiş
* Sınav

Kursa katılma şartları ?

Bu kursa gelmeden önce aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız durumunda en çok faydayı sağlayacaktır;
a) Yönetim Sistemleri hakkında bilgi
a) Yönetim Sistemleri
• Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PUKÖ) döngüsü
• Üst yönetimin sorumluluğu, politika, hedefler, planlama, uygulama, ölçme, gözden geçirme ve sürekli iyileşme konuları arasındaki ilişkiler ile temel yönetim system konuları hakkında bilgi.
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
• Tehlike belirleme, Risk değerleme ve risk kontrolü ile yasal ve diğer şartlara uyum da dahil, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetilmesi konuları.
• İş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile güvenli ve sağlıklı iş alanları sağlama, iş ile alakalı yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi ile sağlık ve güvenlik performansının proaktif iyileştirilmesi arasındaki ilişki.
• Uygun ulusal ve yerel İSG yasaları ve şartları konusunda genel bilgiler.
c) ISO 45001
ISO 45001 şartları, ISO 45001’de verildiği şekilde genellikle kullanılan iş sağlığı ve güvenliği yönetimi terimleri ve tanımları. Tüm bunlar CQI & IRCA onaylı bir ISO 45001:2018 temel eğitimine veya eşdeğerine katılınarak elde edilebilir.

Kurs Onayı?

Bu kurs CQI ve IRCA tarafından onaylanmıştır. Onay No:1916

Kurs Sunumu?

Bu kurs hem sınıf ortamında hem de sanal sınıf (virtual classroom) ortamında sunulabilmektedir. Sanal sınıf ortamında sunulan kursun sınavı için fiziki katılım gerekmektedir.