Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (ISO 14001:2015)

Ön Tanıtım

Bu kurs, Kuruluşların çevre yönetimlerini üçüncü taraf olarak, etkin ve bağımsız bir şekilde denetleyebilmek bazı zaman çok zor ve kafa karıştırıcı olabilir. Bir çevre yönetim sisteminin performansı bir bütün olarak en iyi şekilde yapılacak olan denetimler ile belirlenebilir. Yönetim sisteminin performansını belirleyebilmek için yapılacak olan denetimler özel bilgi ve becerisi olan denetçiler gerektirmektedir. Bu kursumuz özellikle denetçileri bu şekilde bilgi ve beceriler ile donatmak içindir.
Bu kursun amacı, katılımcılara ISO 14001 standardına ve uygun olduğu durumlarda ISO 19011 ve ISO 17021 standartları doğrultusunda kuruluşların çevre yönetim sisteminin birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetimlerini yapabilemek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Kimler katılmalı ?

Çevre yönetim sistemi baş denetçi kursu katılımcılara sadece değer yaratan çevre denetimleri yapabilmeleri için bilgi ve beceri kazandırmak için değil ayrıca aynı zamanda sadece katılımcılara değer katan denetim yapabilecekleri becerileri kazandırmak için değil aynı zamanda, katılımcılara çevre yönetim sistemleri tasarım ve geliştirilmesi konusunda daha geniş anlayış kazandırılması içindir.
Bu kurs çevre yönetimi ile ilgili katılımcılara, yönetim fonksiyonları ile kuruluşun politikası, boyut ve etkileri, amaç ve hedefleri, yönetim programları, operasyon kontrolleri ve yasalara uygunluk gibi önemli konulardaki ilişkiyi kurabilmelerini de sağlayacaktır.

Kurs Programı

* Çevre yönetimi ve denetimlerde kullanılan terim ve terminoloji
* Çevre yönetimi amaç ve hedefleri
* PUKİ
* ÇYS - Yönetim ve proseslerin ilişkisi
* Acil durumlar
* ÇYS denetleme
* Denetim Tipleri
* Yasalar ve diğer şartlar
* Akreditasyon ve Belgelendirme
* Akreditasyonun faydaarı
* Denetimlerde rolü olanlar ve sorumlulukları
* Denetçi özellikleri
* Denetim prosesi
* Denetim kapsamı ve denetim hedefleri
* Denetim süresi
* Denetçi seçimi ve denetim ekibi oluşturma
* Aşama 1 denetimleri
* Denetim planlama
* Soru listesi hazırlama
* Açılış Toplantısı
* Denetim görüşmesi yapma
* Aşama 2 denetimleri
* Uygunsuzluk belirleme
* Denetim gözden geçirme
* Kapanış toplantısı
* Uygunsuzluk kaydetme ve raporlama
* Denetim raporlama
* Takip denetimleri ve düzeltici faaliyetler

Kursa katılma şartları ?

Bu kursa gelmeden önce aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız durumunda en çok faydayı sağlayacaktır;
a) Yönetim Sistemleri
 Planla, Uygula, Çek Et, İyileştir (PUKİ) Döngüsü
 Yönetim sistemleri konusunda temel bilgi ve Üst yönetim sorumluluğu, politika, hedefler, planlama, uygulama, ölçme, gözden geçirme ve sürekli iyileştirme
b) Çevre Yönetimi
Bir çevre yönetim sisteminin istenen çıktıları, faydaları:
 Çevre performansının gerçekleştirilmesi
 Yasal yükümlülüklere uyum
 Çevre hedeflerinin gerçekleştirilmesi.
c) ISO 14001
ISO 14001 şartları ve ISO 14001 de kullanıldığı şekli ile çevre yönetim sistemi terimleri ve tanımları, bu bilgi bir CQI ve IRCA Onaylı ISO 14001:2015 temel kursuna katılım yapılarak da elde edilebilir.
d) Yönetim Sistem Denetimleri
IRCA & CQI onaylı veya eşdeğeri, başka bir disiplinde elde edilmiş yönetim sistem denetim bilgi ve becerisi gerekli şartlardandır..

Kurs Onayı?

Bu kurs CQI ve IRCA tarafından onaylanmıştır. Onay No:181455

Kurs Sunumu?

Bu kurs hem sınıf ortamında hem de sanal sınıf (virtual classroom) ortamında sunulabilmektedir. Sanal sınıf ortamında sunulan kursun sınavı için fiziki katılım gerekmektedir.