Eğitim Planı

Vizyon, Misyon ve Politika

ESENEK VİZYONU
##-- Daha güvenli, sağlıklı ve güvenilir bir yaşam için bilgi üretme ve paylaşmaya dayalı değer yaratan eğitimler sunmak.
##-- Bilginin üretilmesi için yeterli altyapıda çalışmak.


ESENEK MİSYONU
##-- Üretilen bilginin amacına uygun ve fayda sağlayacak şekilde paylaşılması için uygun ortamlar oluşturmak.
##-- Yetkinliğe dayalı eğitimler tasarlamak.
##-- PEğitimleri yetkin personel ile sunmak.
##-- Verilen eğitimlerin, müşteriler ve toplumumuza faydalı olmasını sağlamak.
##-- Proseslerde güvenlik ve sağlık unsurlarını ön plana almak.


ESENEK POLİTİKASI
##-- Öncelikli ve vazgeçilmez unsur yasal, müşteri ve diğer şartlara yeterince ve tatmin edici olarak uyumdur.
##-- Verilen eğitimlerimizin ve uyguladığımız yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek hep ön planda olacaktır.
##-- Eğitimlerin sunumu dahil tüm proseslerimizde güvenli, sağlıklı ve güvenilir bir firma olmak için her türlü tedbiri almak. Bu amaçla kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerini uygulamak.
##-- Çevresel etkilerimizi kontrol ederek kirliliğin önlenmesi ve tehlikeler için tedbirler alarak kazaların engellenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
##-- Uzun soluklu geleceği planlayan ve gerçekleştiren bir firma olmak.