Eğitim Planı

SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KURSLARI

Güvenlik ve Sağlık yönetim sistemleri diğer yönetim sistemlerinde de olduğu gibi sağlık ve güvenlik ile ilgili operasyon tedbirlerinin uygulanmasını kolaylaştırır. Sağlık ve güvenlik temel de ve en çokinsan faktörü ile ilgili olduğundan etkin bir yönetim sistemi yoksa tehlikelerin ve bunlardan gelen risklerin yönetilmesi zorlaşacaktır. Biz Esenek olarak temel eğitimden baş denetçi seviyesine kadar giden pek çok seviyede sağlık ve güvenlik eğitimi hazırlamış bulunmaktayız.

OHSAS 18001 etkili bir Sağlık ve güvenlik Yönetim Sistemi (İSG) konusunda uygulanabilir şartlar içeren ve uluslarası düzeyde kabul edilmiş olan bir standarttır. Bu standart sağlık ve güvenlik tehlike ve risklerinin yönetilmesine yol gösteren bir standarttır.

Esenek Eğitim Merkezi sağlık ve güvenlik konusunda çok sayıda eğitim programı sunmaktadır. Bu bilinçlendirme ve temel eğitimden başlayarak baş denetçi kursuna kadar geniş bir çerçevede yer almaktadır. Sizin kuruluşunuzun özel ihtiyaçları içinde özel sağlık ve güvenlik eğitimleri geliştirebilecek kapasiteye sahibiz.