Eğitim Planı

LABORATUVAR YÖNETİM SİSTEMİ KURSLARI


İster test olsun, ister kalibrasyon veya hatta tıbbi laboratuvar olsun, bir laboratucardaki kalite yönetimi herhangi bir kuruluştaki kalite yönetiminden farklı değildir ancak iyi laboratuvar uygulamaları ile en iyi pratiklerinManaging daha iyi anlaşılmasını gerektirmektedir.
Test faaliyeti hayatımızın her alanındadır. Her zaman bir şeyleri ölçme ihtiyacı duyarız ve daha da önemlisi bu ölçüm neticelerine göre karar veririz. Buna göre test neticelerinin güvenilirliği ve doğruluğu, gündelik hayatımıza doğrudan etkisi önemli hale gelemektedir.
Test ve kalibrasyon hizmetlerinin ve teknik yeterliliğin anlaşılması ve denetlenmesi önemli unsurlardan birisidir. Yönetim sistemlerinin her alanda kullanılmasındaki artış, laboratuvarlarında ISO 9001'i baz alan ve aynı zamanda teknik yeterliliği ön plana çıkaran bir kalite yönetim sistemi içerisinde faaliyet göstermelerini gerektirmektedir. Bu nedenle ISO/IEC 17025 standardı, test veya kalibrasyon laboratuvarının kapsamı içerisinde ISO 9001 standardının ilişkili tüm şartlarını içerecek ve de aynı zamanda teknik yeterlilik için teknik şarları içerecek şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Esenek Eğitim Merkezi laboratuvarlar konusunda bir dizi eğitim sunabilmektedir. Bu eğitimler temel bilgilendirme seviyesinden başlayıp, iç denetçi kursları, baş denetçi krusları ve teknik eğitimlere kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. Ayrıca kuruluşların kendi öz ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim tasarlama ve geliştirme imkanına da sahibiz.