Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Esenek Eğitim Merkezi, değişik seviyelerde ve konularda eğitimler sunarken, Kurslarına katılan veya katılmak üzere kayıt yaptıran gerçek kişilere ait kişisel verileri, toplamakta, işlemekte ve kendi bünyesinde bulundurmaktadır, bu verilerden, bir kısmı, eğitim onayı aldığımız kurumlarla da paylaşılmaktadır.
Topladığımız, işlediğimiz ve muhafaza ettiğimiz ve zaman zaman onay kurumları ile paylaştığımız bu veriler, eğitimlerin ve katılımcıların izlenebilir bir kaydını oluşturmak amacı ile kullanılmaktadır. Söz konusu veriler, ad ve soyadı, mail adresi, eğitmenin adı ve soyadı, kurs yeri ve tarihleri ile kurs neticesinde alınan puanları içermektedir.
Öğrencilerimize, sertifika verdiğimizde bu sertifikanın detayları ile sertifika numarası ve uygun olduğunda öğrenci numarası bilgisi de üretilmekte, kaydedilmekte ve tutulmaktadır.
Tarafımızdan toplanan, işlenen, paylaşılan (onaylı kurslarda CQI ve IRCA ile paylaşılmaktadır) bilgiler, sizler ile iletişim kurulabilmesi ve izlenebilirlik amacı ile kullanılmaktadır.
Arzu ettiğiniz herhangi bir zamanda veya aklınıza bir soru takıldığında, sizin hakkınızda topladığımız, işlediğimiz ve paylaşıp muhafaza ettiğimiz kişisel verilerinizin detayları için her zaman bize ulaşabilirsiniz. Lütfen iletişim için bilgi @ esenek.com.tr mail adresi ile 90 332 2454656 telefon numaralarını kullanınız.