Eğitim Planı

Gıda Güvenliği Kursları

Gıda güvenliği yönetim sistemleri tarladan çatala güvenli gıdayı garanti altına alacak şekilde gıda güvenliği tehlikelerinin çok detaylı çalışılmasını ve bu tehlikelerin gıda zincirinde kontrol altında tutulmasını gerektirir. Gıda zincirinin her seviyesinde bulunan üretici ve servis sağlayıcılar bu zincir içerisinde her seviyede ve kendi kontrollerinde bulunan sahalarda güvenli ürün sağlamalıdırlar. Bu şartlar hemen hemen tüm ülkelerde istenen çok sıkı şartlardır. Bu nedenle kuruluşlar kendilerini ve insan sağlığını güvence altına alacak şekilde bir yönetim sistemi kurmalıdırlar. Bir bir eğitim şirketi olarak temel eğitim ve Helal kurslarından başlayarak, baş denetçi kurslarına kadar giden her seviyeye uygun kurslar geliştirmiş durumdayız.

ISO 22000 Etkin bir gıda güvenliği yönetim sisteminin (GGYS) kurulabilmesi için temel şartları veren ve uluslararası kabul edilmiş bir standarttır. Bu standart temel olarak risk yönetimini içeren kalite tabanlı bir standart olarak bilinir.

Esenek Eğitim Merkezi çok sayıda gıda güvenliği kursu sunmaktadır. Bunlar, gıda güvenliği ve helal gıda sistemleri bilinçlilik ve temel eğitimlerinden başlayıp baş denetçi kurslarına kadar değişiklik içermektedir. Ayrıca kuruluşların kendi öz ihtiyaçlarına uygun kurslarda geliştirebilmekteyiz.