Eğitim Planı

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ KURSLARI


ISO 50001 — Enerji Yönetim sistemleri uluslararsı standardı — Kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performasını iyileştirmesi için gerekli proses ve sistemleri oluşturmaları konusunda şartlar ve rehber bilgi sağlamaktadır.
ISO 50001 kuruluşlara aşağıdaki şartlar ile ilgili bir çerçeve sunmaktadır:
• Enerjinin daha verimli kullanımı için bir politika oluşturulması,
• Politikaya ulaşmak için amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
• Enerji kullanımını daha iyi anlamak ve kararlar vermek için veri kullanımı,
• Neticelerin ölçümü,
• Politikanın ne kadar iyi çalıştırıldığının gözden geçirilmesi, ve
• Enerji performansı ve yönetiminin sürekli iyileştirilmesi.
ISO 50001 ISO 9001 veya ISO 14001 gibi çok bilinen başka yönetim sistem standartlarının da kullandığı sürekli iyileşme modelini kullanmaktadır. Bu nedenle kuruluşlar mevcut kalite yönetim veya çevre yönetim sistemlerine kolaylıkla entegre edebilirler ve kalite ve çevre iyileştirmelerine fazladan bir destek sağlar.

Esenek Eğitim Merkezi, Enerji yönetimi konusunda brifing ve temel düzeyden başlayıp, baş denetçi kursuna kadar bir dizi kursu sunmaktadır. İstek olması halinde kurumların kendi şart ve ihtiyaçlarına özel kurs programları da geliştirmektedir.